Llibre “Els colors del monestir”

16 Desembre, 2011
LluisRibas-ColorsDelMonestir.jpg

Formant part del meu projecte “Art solidari”, s’edita un llibre “Els colors del monestir” que reprodueix 20 obres de petit format dedicades al Reial monestir de Sant Cugat del Vallès. Escrit desinteressadament per: D.Sam Abrams, Lluís Calvo, Rodolfo Häsler i Marta Pessarrodona. La recaptació íntegra que s’obtingui amb la venda d’aquest llibre, serà entregada a la Creu Roja, de Sant Cugat, i al pare Mn. Pere de les Planes.

F393
F416
F432
20111223_diariSantCugat.jpg
20111223_totSantCugat.jpg